Logos+

Cursussen

Zomercursus

Verschillende workshops worden ook in een zomercursus aangeboden. We werken steeds in zo homogeen mogelijke groepen om het rendement zo hoog mogelijk te maken. De zomercursussen worden steeds georganiseerd tijdens de laatste twee volle weken van augustus. Zo is het niet moeilijk voor de deelnemers om hun nieuwe inzichten en vaardigheden onmiddellijk toe te passen in het nieuwe schooljaar. De zomercursus is een vierdaags pakket van telkens een halve dag. We starten van 9.00 tot 12.00. Bij teveel inschrijvingen worden een parallelle sessie ingepland in de namiddag.
Gedurende het schooljaar worden ook cursussen georganiseerd. Deze worden ingepland op wekelijkse basis en afhankelijk van de cursus betreft het sessies van 1 of 2 uur.
Meer details zijn per onderwerp op deze pagina terug te vinden.

Blind typen – 10 lessen:

Deze cursus richt zich tot kinderen vanaf het 3de leerjaar en ouder. Vaak gaat het om leerlingen die omwille van hun leerstoornis of motorische problematiek vastlopen op de schrijfmotoriek en/of de spelling. 
Om met een laptop op school vlot overweg te kunnen, is het noodzakelijk om blind te kunnen typen. 
We leren dit op een speelse manier aan. We werken met een pakket van 10 lessen, telkens in kleine groepjes (max 6 leerlingen). De lessen vinden plaats op dinsdag van 18u00 tot 19u00.
Alle materiaal is voorradig. 
De cursus wordt gegeven door een gespecialiseerde logopediste.

Zelfstandig leren studeren:

Deze vakantiecurus vindt steeds plaats in de laatste en voorlaatste week van augustus, net voor de start van het nieuwe schooljaar. We werken 4 voormiddagen, telkens van 09u00 – 12u00
Er wordt in kleine groepen gewerkt volgens niveau en leeftijd. 
De meest efficiënte studiemethodiek wordt per leerling uitgezocht. 
De nieuwe methodiek wordt aangeleerd in verschillende vakken (taalvakken, wetenschappen, studievakken). Planning en organisatie komt ook aan bod. 
Op vraag wordt deze cursus ook georganiseerd in vakantieperiodes van minimum 2 weken (kerstvakantie en paasvakantie) De cursus wordt gegeven door een gespecialiseerde logopediste.

Verwerving van vreemde talen: Frans of Engels:

Deze module richt zich tot leerlingen met dyslexie of met problemen met taalverwerving. Er wordt gewerkt in kleine groepjes (max. 5 à 6 leerlingen) volgens niveau en leeftijd.
Er wordt geleerd hoe woordenschat, grammatica en spelling op de meest efficiënte manier wordt verworven.
Memotechnieken en studiemethodieken om tot een hoger rendement te komen, worden aangereikt.
De cursus wordt gegeven door een gespecialiseerde logopediste Indien gewenst kan individuele studiebegeleiding verdergezet worden bij de start van het nieuwe schooljaar De cursus wordt standaard gegeven tijdens de laatste en voorlaatste week van augustus. 4 voormiddagen telkens van 09u00 – 12u00.

W.IJ.S - Leren Rekenen

Bij W.IJ.S. bieden we meerdaagse Workshops rekenen aan voor kinderen en jongeren. De workshops zijn opgebouwd volgens de IJsbergdidactiek: eerst zorgen voor een brede, stevige en inzichtelijke basis om dan pas te werken aan formele rekenoefeningen. Om de kinderen en jongeren te motiveren werken we op een Speelse manier.
Rekenen

Zit je met vragen of wil je meer weten?

Aarzel dan niet om ons een bericht te sturen

Logos+ Antwerpen 

Lange Elzenstraat 82
2018 Antwerpen
03 248 90 95

Logos+ Sint-Niklaas

Regentiestraat 30
9100 Sint-Niklaas
03 766 40 09