Logos+

Frans ontmaskerd

Het ontstaan van Frans Ontmaskerd

Jarenlang werken met kinderen en jongeren met een leerstoornis vormde de basis om de verwerving van de moderne vreemde talen ook logopedisch uit te werken. De expliciete vraag van studenten om naast het Nederlands ook deze taalverwerving te ondersteunen, was de voornaamste trigger om het Frans gedetailleerder te bekijken.
De zoektocht naar de juiste werkwijze om de Franse taal ook aan kinderen met leerproblemen aan te leren, is begonnen in onze eigen regio, maar bereikte al snel de landsgrenzen. De koppeling van de verzamelde informatie aan onze eigen therapeutische kennis en strategieën die nodig zijn om het Nederlands te remediëren, zorgde voor de stevige fundamenten waarop ‘Frans ontmaskerd#starters’ is gebouwd. Er werd vaak met onze studenten overlegd om hun moeilijkheden te leren kennen. Hun meningen en opmerkingen waren onmisbaar voor het op punt zetten van de methode.

Visie

Vanuit onze praktijk ervaren wij dat het aanbrengen van een nieuwe taal op een gestructureerde manier moet gebeuren. Visualisatie van de klank-tekenkoppeling en de grammaticale items speelt hierbij een essentiële rol. Het programma biedt daarom een stevige en duidelijke structuur om tot een inzichtelijke verwerving te komen van de nieuwe klank-tekenkoppeling, de grammatica en de woordenschat. Het accent ligt op een multisensorieel taalverwervingsproces. Tevens worden de meest rendabele leerstrategieën aangeleerd met nadruk op zelfreflectie en metacognitief inzicht. ‘Frans ontmaskerd#starters’ kan zowel in een individuele als in een groepssetting gebruikt worden.

Wat is ‘Frans ontmaskerd#starters’?

Frans ontmaskerd#starters’ is een volledig uitgewerkt remediëringsprogramma voor kinderen en jongeren die starten met Frans. Het is een evidence-based programma dat logopedisten, leerkrachten, ouders en begeleiders handvaten wil geven om deze nieuwe taal op een zo efficiënt mogelijke manier aan te leren. De klank-tekenkoppelingen, grammaticale items en woordleer die aan bod komen in het 5de en 6de leerjaar en het 1ste jaar secundair onderwijs zijn volledig uitgewerkt.

De kracht van ‘Frans ontmaskerd#starters’ zit in de heldere visualisatie van de klank-tekenkoppeling en de grammaticale items. Deze visualisaties zijn gebundeld in het compact memoboekje. Het oefenboek bestaat uit aparte oefenreeksen die elk naadloos aansluiten bij de memokaarten. De handleiding biedt bijkomende informatie en didactische tips voor de begeleider.

Het programma ‘Frans ontmaskerd#starters’ is gradueel opgebouwd en conform het leerplan. De oefeningen zijn logopedisch geïnspireerd om tegemoet te komen aan de noden van kinderen en jongeren met een taal- en/of leerprobleem.

Vakantiecursussen voor leerlingen & specialisatiecursussen voor professionelen worden bij LOGOS georganiseerd.
De exacte data zijn terug te vinden op de site.

Spelmateriaal

Het spelmateriaal is ontworpen om grammaticale items en de klank teken koppeling in te oefenen. Daarnaast zijn er nog spelletjes om de woordenschat op een leuke manier aan te brengen. De spelmaterialen zijn in pdf te verkrijgen aan kleine prijzen.
Rekenen

Zit je met vragen of wil je meer weten?

Aarzel dan niet om ons een bericht te sturen

Logos+ Antwerpen 

Lange Elzenstraat 82
2018 Antwerpen
03 248 90 95

Logos+ Sint-Niklaas

Regentiestraat 30
9100 Sint-Niklaas
03 766 40 09