Logos+

Algemene Ontwikkelingsachterstand

Algemene ontwikkelingsachterstand

Bij een algemene ontwikkelingsachterstand zien we vaak al bij kleuters dat het verwerven van basisvaardigheden niet vlot verloopt. Er zijn verschillende domeinen die ondersteuning vragen en met logopedische therapie versterkt kunnen worden: 

De visueel-ruimtelijke vaardigheden waaronder tekenen, puzzelen, bouwen…. vertonen een vertraging of hiaten in de ontwikkeling. 

De auditieve vaardigheden zijn een tweede domein dat ondersteuning vraagt. Hier zien we dat het auditief geheugen, het rijmen, het discrimineren… minder goed ontwikkelen. 

De taalontwikkeling zien we binnen deze problematiek ook vaak achterlopen. Hier verwijzen we graag naar het onderdeel taal voor meer details.

Belangrijk is het kind in zijn totaliteit te leren kennen en vanuit zijn specifieke noden te ondersteunen.

Therapie

Bij een algemene ontwikkelingsachterstand is het heel belangrijk te starten met het uittekenen van het profiel van het kind. Vanuit dit perspectief kan er multisensoriële therapie opgestart worden met de bedoeling de domeinen met tekorten te stimuleren. 

Hierbij is het nodig en zeer zinvol om samen te werken met de ouders en eventueel andere therapeuten en de kleuterleidster. Het is belangrijk in de ondersteuning van het kind een lijn te vinden waarin voor het kind en de ouders duidelijkheid blijkt.

Voorbeeld titel

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Zit je met vragen of wil je meer weten?

Aarzel dan niet om ons een bericht te sturen

Logos+ Antwerpen 

Lange Elzenstraat 82
2018 Antwerpen
03 248 90 95

Logos+ Sint-Niklaas

Regentiestraat 30
9100 Sint-Niklaas
03 766 40 09