Logos+

Dyslexie

Dyslexie

Logopedische therapie ter ondersteuning van een dyslectische problematiek richt zich in het aanleren of verbeteren van het technisch lezen. LOGOS werkt hiervoor steeds vanuit het individueel profiel. Er wordt op basis van een logopedisch onderzoek een sterkte-zwakte profiel uitgetekend zodat de neurologische aansturing van de leestechnische vaardigheid helder wordt. We baseren ons hierop om het behandelplan uit te tekenen en zien hierin ook het succes van de ondersteuning. Door een juiste keuze van oefeningen die maken dat het technisch lezen evolueert, zien we een positieve invloed op enerzijds de pure leestechniek en anderzijds op het inzicht en zelfbeeld.

Therapie

De logopedische therapie bij LOGOS start vanuit het neurologisch profiel dat wordt uitgetekend op basis van de onderzoeksgegevens. De therapie bestaat uit het verbeteren van het leestempo en de leeskwaliteit. Concreet betekent dit o.a. het multisensorieel vastzetten van de klank-tekenkoppelingen, woordbeeldtraining, trainen van oogbewegingen/leesboog, …. Daarnaast bekijken we of het inschakelen van compenserende software (Sprint, Kurzweil, Alinea) op termijn zinvol is.

Zit je met vragen of wil je meer weten?

Aarzel dan niet om ons een bericht te sturen

Logos+ Antwerpen 

Lange Elzenstraat 82
2018 Antwerpen
03 248 90 95

Logos+ Sint-Niklaas

Regentiestraat 30
9100 Sint-Niklaas
03 766 40 09