Logos+

Dysorthografie


Dysorthografie

Dysorthografie is een leerstoornis waarbij de spelling hardnekkig moeilijk blijft. De spellingstoornis kan voorkomen in een lichte tot zeer ernstige vorm. De foutencategorieën die voorkomen zijn: klank-tekenkoppelingen (eu/ui of b/d,..), fonologische fouten (weglaten of verplaatsen van letters/lettergrepen), toepassen van spellingsregels (mannen/manen) en onthoudwoorden (circus).

Therapie

De logopedische therapie bij LOGOS start vanuit het profiel dat is opgemaakt na het onderzoek. De neurologische invalshoek is een vaste waarde bij het opstellen van het behandelplan. Er wordt gewerkt aan het multisensorieel vastzetten van klank-tekenkoppelingen, het verstevigen van de fonologische vaardigheden, het aanbrengen van de structuur en het gebruik van de spellingsregels, het aanleren van strategieën om onthoudwoorden vast te zetten. De stappenplannen worden aangepast aan de noden van het kind.  Indien nodig kunnen de hiaten in de spelling ook opgevangen worden door het inschakelen van compenserende software (Sprint, Kurzweil, Alinea).

Zit je met vragen of wil je meer weten?

Aarzel dan niet om ons een bericht te sturen

Logos+ Antwerpen 

Lange Elzenstraat 82
2018 Antwerpen
03 248 90 95

Logos+ Sint-Niklaas

Regentiestraat 30
9100 Sint-Niklaas
03 766 40 09