Logos+

Myofunctionele therapie

Myofuntionele Therapie

De invloed van de mondspieren op de ontwikkeling  van het gebit is groot. Een lage tongligging en  weinig spierkracht in de lippen kan de stand van de tanden negatief beïnvloeden. Een protrusie van de tanden ontwikkelt zich snel. 

Een infantiel slikpatroon geeft eveneens een grote negatieve invloed op de tandenstand en de eventuele orthodontische behandeling. Vaak is het de orthodontist die verwijst voor correctie van het slikken. 

Ook de articulatie, voornamelijk van de apico-alveolaren, is gevoelig voor fouten omwille van een slappe mondmusculatuur. Wanneer de tongfixatie tegen de voortanden plaatsvindt, zullen de tanden zich door de grote druk verplaatsen. Ook een interdentale articulatie heeft een invloed op de ontwikkeling van het gebit. Vaak wordt een open beet opgemerkt.

Therapie

In de myofunctionele therapie wordt er eerst gewerkt aan het verstevigen van de mondmusculatuur. Zowel de tong als de lippen worden getraind zodat meer kracht en beheersing bekomen wordt. Vervolgens wordt de tongpositie in rust gecorrigeerd. De juiste slikbeweging wordt aangeleerd. Hierbij is het belangrijk dat de verschillende stadia (vloeibaar, halfvast en vast voedsel) goed doorlopen worden. Tenslotte wordt de eventuele adentale of interdentale articulatie verbeterd. Belangrijk is de therapie pas af te ronden wanneer voldoende automatisatie is bereikt.

Voorbeeld titel

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Zit je met vragen of wil je meer weten?

Aarzel dan niet om ons een bericht te sturen

Logos+ Antwerpen 

Lange Elzenstraat 82
2018 Antwerpen
03 248 90 95

Logos+ Sint-Niklaas

Regentiestraat 30
9100 Sint-Niklaas
03 766 40 09