Logos+

Stotteren

Stotteren

Stotteren wordt beschouwd als een neurlogisch timingsprobleem. Een persoon die stottert heeft m.a.w. moeite met de juiste coördinatie en timing van de spraakbewegingen. Dit zorgt voor abnormale en ongecontroleerde haperingen in het spreken. De mate waarin het spreken verstoord wordt, hangt af van verschillende factoren. 

Therapie

In therapie wordt er getracht samen met de cliënt en zijn omgeving zicht te krijgen op alle factoren die het stotteren beïnvloeden. Deze factoren worden besproken en stap voor stap in therapie aangepakt. We streven naar een zo makkelijk mogelijke manier van spreken. Spreekdurf en - plezier staan centraal. De invulling van therapie hangt af van de leeftijd en hulpvraag van de persoon die stottert.

Zit je met vragen of wil je meer weten?

Aarzel dan niet om ons een bericht te sturen

Logos+ Antwerpen 

Lange Elzenstraat 82
2018 Antwerpen
03 248 90 95

Logos+ Sint-Niklaas

Regentiestraat 30
9100 Sint-Niklaas
03 766 40 09