Logos+

Studiebegeleiding


Studiebegeleiding

Studeren van leerstof loopt niet altijd van een leien dakje. Op school verwacht men geleidelijk aan meer zelfstandigheid om de verschillende vakken te leren. In de lagere school denkt men bij studeren vooral aan het leren van Wero. In het secundair onderwijs komt een waaier aan vakken aan bod: taalvakken (Nederlands en de vreemde talen), wetenschappelijke vakken (wiskunde, fysica, chemie….) en studievakken (geschiedenis, godsdienst, ….). Sommige studenten lopen vast omdat ze voordien nog nooit hebben moeten studeren of omdat ze de juiste methode niet vinden. Het hanteren van een efficiënte manier om de leerstof te verwerken is niet altijd evident.

Daarnaast merken we ook op dat het plannen en organiseren van de studiemomenten niet eenvoudig is. Naast het maken van de planning kan de kink in de kabel ook te vinden zijn in het volgen van de planning. Meteen een reden voor studenten om af te haken. 

De faalangst en de negatieve ervaringen wegen en kunnen zorgen voor demotivatie en een negatief zelfbeeld.

Therapie

In de studiebegeleiding werken we individueel en in groep afhankelijk van de vraag van de student. 

We starten steeds met een intakegesprek waar de student en de ouder(s) aanwezig zijn. Wanneer alle items in kaart zijn gebracht, wordt onze werking geschetst en kan er mits engagement van de student gestart worden met begeleiding. 

Er wordt gewerkt rond de verschillende fasen in het studeren : verkennen, verwerken, memoriseren en controleren. We opteren op onze praktijk expliciet voor het samen doorlopen van de studiefasen en niet te verglijden in het louter doorgeven van het theoretisch kader. De inbreng van de student is groot, de vakken die het meest hulp vragen mogen naar voor worden geschoven. We houden wel in de gaten dat er geen vak wordt vergeten. 

Voorbeeld titel

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Zit je met vragen of wil je meer weten?

Aarzel dan niet om ons een bericht te sturen

Logos+ Antwerpen 

Lange Elzenstraat 82
2018 Antwerpen
03 248 90 95

Logos+ Sint-Niklaas

Regentiestraat 30
9100 Sint-Niklaas
03 766 40 09