Logos+

Taal

Taal

De taalontwikkeling van een kind start op van bij de geboorte. Zowel het taalbegrip als de taalproductie ontwikkelen zich geleidelijk aan tot een volwaardig communicatiemiddel. Loopt het niet volgens de verwachte mijlpalen dan wordt het voor het kind en de omgeving moeilijk. Een taalproblematiek is bij elk kind anders: het taalbegrip en/of de taalproductie kunnen meer of minder uitvallen ten opzichte van elkaar. Er kan een vertraagde spraak- & taalontwikkeling aanwezig zijn, maar het kan ook een dysfasie zijn. Het maken van de differentiatie tussen de verschillende soorten en gradaties van de taalproblematiek is belangrijk voor de therapie. 

We starten vanaf jonge leeftijd (2 jaar) met taaltherapie, vaak op verwijzing van de kinderarts. 

Therapie

In de logopedische setting wordt eerst een taalprofiel uitgetekend: taalbegrip en taalproductie, articulatie en pragmatiek worden in kaart gebracht. Op basis van deze gegevens wordt er met het kind multisensorieel gewerkt. We gebruiken in onze taaltherapie verschillende methodes die zijn ontwikkeld. De keuze van de taalmethode is volledig gebaseerd op de noden van het kind. Er wordt gewerkt met speelgoed, visuele ondersteuning, prenten, picto’s, motorische activiteit. Er wordt nauw samengewerkt met de ouders,  de kleuterleidster e.a. om tot transfer te komen. We vinden het belangrijk dat de ouders op de hoogte zijn van de manier waarop zij het kind kunnen helpen en ondersteunen. Daarom werken we graag, indien mogelijk, met ouders die aanwezig zijn tijdens de therapie. 

Voorbeeld titel

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Zit je met vragen of wil je meer weten?

Aarzel dan niet om ons een bericht te sturen

Logos+ Antwerpen 

Lange Elzenstraat 82
2018 Antwerpen
03 248 90 95

Logos+ Sint-Niklaas

Regentiestraat 30
9100 Sint-Niklaas
03 766 40 09